Study of Vegetation and Marketing Programs


यस जिल्लामा रहेका वनस्पति स्रोतको अध्ययन अनुसन्धान संकलन र पहिचान गरी त्यसको महत्व जनस्तर सम्म पु¥याउने ।
वनस्पति तथा वनस्पतिजन्य उत्पादनहरुको गुणस्तर प्रमाणिकरण गरी गुणस्तरीय उत्पादन कायम गर्न सहयोग गर्ने र सो बाट उत्पादकहरुलाई उचित लाभ पु¥याई आय आर्जनमा बृद्धि      गराउने 
वनस्पति उद्यान वृन्दावनमा रहेको हर्वेरियम एंव म्युजियम कक्ष मार्फत सूचना प्रवाह गर्ने ।