जडिबुटी विकास कार्यक्रम


जडिबूटी खेती विकास तथा विस्तारका लागि नर्सरीमा विरुवा उत्पादन गर्ने ।

जडिबुटी खेती प्रविधि विकास गर्ने । 

जडिबूटी प्रजातिका वासस्थान संरक्षण, व्यवस्थापन तथा अभिलेखिकरण गर्ने ।

जडिबूटीहरुसँग सम्वन्धीत सूचना तथा नमूना प्रदर्शन गर्ने ।

जडिबूटी खेती प्रति कृषकलाई अभिप्रेरित गर्ने ।